Liên Quân Mobile – Nhiệm vụ Tết, nhận trang phục miễn phí

banner QC

Tết đến rồi, anh em Liên Quân đã nhận được quà tết chưa.

Sự kiện Tết đến rồi – đăng nhập mỗi ngày, nhận quà Tết từ Liên Quân

 Liên Quân Mobile - Nhiệm vụ Tết, nhận trang phục miễn phí

NỘI DUNG

Từ 12/02 đến 18/02

Nhiệm vụ Vật phẩm rơi Số lượng vật phẩm nhận được trong cả sự kiện
Đăng nhập mỗi ngày 1 Bánh Chưng 7 Bánh Chưng
Chơi các trận đấu 6 Bánh Chưng + 1 Quà may mắn ngẫu nhiên (*) 42 Bánh Chưng + 7 Quà may mắn ngẫu nhiên
Chơi với bạn 1 Bánh Chưng + 1 Quà may mắn Phúc 7 Bánh Chưng + 7 Quà may mắn Phúc
Phá 2 trụ địch 1 Bánh Chưng + 1 Quà may mắn Lộc 7 Bánh Chưng + 7 Quà may mắn Lộc
Tham gia đấu thường 5v5 1 Bánh Chưng + 1 Quà may mắn Thọ 7 Bánh Chưng + 7 Quà may mắn Thọ

(*): Khi chơi các trận đấu, các Kiện tướng nhận được 1 rương bất kỳ trong 3 loại rương Phúc, Lộc, Thọ. 1 ngày nhận được tối đa 1 rương/ mỗi loại, tổng cộng nhận được tối đa 3 rương/ ngày

Từ 15/02 đến 21/02

Nhiệm vụ Vật phẩm rơi Số lượng vật phẩm nhận được trong cả sự kiện
Chơi các trận đấu 1 Quà may mắn ngẫu nhiên (*) 21 Quà may mắn ngẫu nhiên
Đăng nhập mỗi ngày 2 Đầu Lân + 1 Quà may mắn Lộc 14 Đầu Lân + 7 Quà may mắn Lộc
Chơi với bạn 2 Đầu Lân + 1 Quà may mắn Thọ 14 Đầu Lân + 7 Quà may mắn Thọ
Đấu thường 5v5 2 Đầu Lân + 1 Quà may mắn Phúc 14 Đầu Lân + 7 Quà may mắn Phúc
Hạ gục Rồng/ King Kong 2 Đầu Lân 14 Đầu Lân
Đăng nhập 2 khung giờ vàng: 11 – 14H và 19 – 20H 1 Đầu Lân mỗi khung giờ 14 Đầu Lân

(*): Khi chơi các trận đấu, các Kiện tướng nhận được 1 rương bất kỳ trong 3 loại rương Phúc, Lộc, Thọ. 1 ngày nhận được tối đa 1 rương/ mỗi loại, tổng cộng nhận được tối đa 3 rương/ ngày

Từ 22/02 đến 28/02

Sự kiện đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được những vật phẩm sau:

22/02: Thẻ x2 Exp 3 ngày

23/02: 3 loa lớn

24/02: 1 Quà may mắn Phúc

25/02: 2 mảnh tướng

26/02: 2 Quà may mắn Phúc

27/02: 5 mảnh tướng

28/02: 4 Quà may mắn Phúc

Ngoài ra, các Kiện tướng làm thêm nhiệm vụ sẽ nhận được:

Nhiệm vụ Vật phẩm rơi Số lượng vật phẩm nhận được trong cả sự kiện
Đăng nhập khung giờ vàng: 20 – 23H 1 Quà may mắn Lộc 7 Quà may mắn Lộc
Đấu thường 5v5 1 Quà may mắn Thọ 7 Quà may mắn Thọ

PHẦN THƯỞNG

Từ 16\02 đến 22/02, sau khi thu thập vật phẩm có thể dùng để đổi:

Số lượng đổi Phần thưởng nhận được
30 Bánh Chưng + 30 Đầu Lân Lì xì năm mới đặc biệt (1 vật phẩm/ sự kiện)
3 Bánh Chưng + 3 Đầu Lân Quà may mắn Phúc (tối đa 5 vật phẩm / sự kiện)
3 Bánh Chưng + 3 Đầu Lân Quà may mắn Lộc (tối đa 5 vật phẩm / sự kiện)
3 Bánh Chưng + 3 Đầu Lân Quà may mắn Thọ (tối đa 5 vật phẩm / sự kiện)
1 Bánh Chưng Ruby (tối đa 99 vật phẩm/ sự kiện)
1 Đầu Lân Ruby (tối đa 99 vật phẩm/ sự kiện)

Khi mở các phần quà trên, các Kiện tướng sẽ có cơ hội nhận những vật phẩm sau

Lì xì năm mới đặc biệt Quà may mắn Phúc Quà may mắn Lộc Quà may mắn Thọ
1 trang phục vĩnh viễn Ruby ngẫu nhiên Ruby ngẫu nhiên Ruby ngẫu nhiên
3 vé quay kho báu Thẻ thử tướng 1 ngày Thẻ thử trang phục 1 ngày Loa lớn
Mảnh trang phục Thẻ thử tướng 3 ngày Thẻ thử trang phục 3 ngày Thẻ x2 Exp
Rương ngọc III bất kỳ Thẻ thử tướng 7 ngày Thẻ thử trang phục 7 ngày Ngọc II hoặc III bất kỳ
Mảnh tướng Mảnh tướng Trang phục vĩnh viễn ngẫu nhiên Vé quay kho báu
Ruby Tướng vĩnh viễn ngẫu nhiên Thẻ đổi tên
Facebook Comments
Chia sẻ bài viết:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on VK